Werkwijze

Tijdens de coaching laten we het ongeziene ‘meewerken’

Samen bereiden we de weg voor waarlangs, waarop, waartoe en waardoor jij voelt dat het klopt. Zodat jij steeds meer afstemt en koerst op jouw innerlijke kompas.
Als systemisch coach gebruik ik hiervoor mijn invoelend vermogen en verschillende werkvormen, zoals:
• Interactieve Zelf-Resonantie (IZR);
• Opstellingen;
• Transactionele Analyse (TA);
• Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP);
• Lichaamsbewustzijn.

Jouw woorden geven toegang tot het onbewuste

Woorden werken niet alleen van binnen naar buiten (je geeft uiting aan iets), ze werken ook van buiten naar binnen (je herinnert je bijvoorbeeld iets, krijgt een idee of een bepaald gevoel). Bij Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) verwoord jij je verlangen in een zin. Vaak blijkt dat je je lang niet altijd bewust bent van de (betekenis van de) woorden die je gebruikt. IZR houdt je een spiegel voor, waardoor jij je ware zelf beter leert kennen.

Ik help je met het interpreteren van signalen die zich aandienen vanuit het onbewuste

Daarbij gebruik ik ook het driedelig ontwikkelingsmodel van de psychotherapeut Ruppert. Dat model gaat ervan uit dat de innerlijke structuur van mensen na een schokkende gebeurtenis uit drie delen bestaat:
• het gezonde deel (je ware zelf);
• het overlevingsdeel;
• het getraumatiseerde deel.

De moeilijkheden die jij ervaart in je leven komen vaak voort uit de kloof tussen deze drie delen. De ontmoeting met deze lagen in jezelf werkt verhelderend en helend. Je ware zelf krijgt steeds meer de ruimte. Dat helpt je om te ZIJN wie je bent.

Waar jij naar verlangt, is precies datgene waarvoor je bent gekomen.

Cathrin