Wat is jouw professionele verlangen?

Valt jouw loopbaan nog niet samen met wie je bent?

Dan kost dat je energie. Als systemisch coach help ik je graag. We onderzoeken jouw verlangen. Je krijgt individuele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling.

Wil jij werken aan je persoonlijk leiderschap?

Het geeft energie en ruimte om te ZIJN wie je bent. Zodat je met hart en ziel richting geeft vanuit jouw innerlijk kompas.

Merk jij dat je voortdurend tegen dezelfde dingen aanloopt?

Wist je dat je zenuwstelsel alles onthoudt, ook van toen er nog geen woorden waren?
Resonantie- en opstellingswerk toont – via je lichaam – wat er onder de woorden/overlevingsstand/boosheid/weerstand opgeslagen ligt.
Samen geven we woorden aan onduidelijke gevoelens, gedachten of lichaamssignalen.
Dat geeft inzicht en werkt helend. Je leeft daardoor meer vanuit je essentie (je kern of bestaansrecht). Jouw essentie geeft je richting. Dan voel je, weet je en doe je zoals je bent.

Herken je dit?

Ik coach jou bijvoorbeeld als jij:

• wilt werken vanuit jouw kerntalenten;
• jouw essentie (drijfveren) wilt aanwenden;
• wilt praten vanuit autonomie en de woorden wilt gebruiken die daarbij horen;
• in eenvoud en in kracht wilt ZIJN wie je bent.

Waar jij naar verlangt, is precies datgene waarvoor je bent gekomen.

Cathrin