Wat is jullie verlangen?

Wat jullie verlangen of vraag ook is, na ons traject weten jullie de richting weer

Als systemisch coach help ik jullie graag. We onderzoeken samen jullie verlangen.
Waarvoor bestaat jullie team/organisatie? Hoe kunnen jullie geïnspireerd en daadkrachtig werken? En hoe komen jullie tot volwassen communicatie?

De essentie van jullie team/organisatie wordt jullie sturende kracht

Tijdens de coaching gaan jullie met elkaar opruimen en helen. Jullie creëren nieuwe energie en kunnen precies datgene met elkaar doen, waarvoor jullie team/organisatie bestaat.

Herkennen jullie dit?

Ik ondersteun teams/organisaties, die bijvoorbeeld:

  • nieuwe energie willen creëren
    Door ‘verwondingen’ te erkennen en herkennen ontstaat er ruimte voor verandering, vooruitgang en nieuwe energie. Hiervoor gebruiken we onder andere de Interactieve Zelf-Resonantie-methode en organisatieopstellingen.
  • de essentie van het team/de organisatie willen verhelderen
    Door jullie eigen en gedeelde vervulling en zingeving bloot te leggen, maken jullie de essentie (het bestaansrecht) en jullie eigenaarschap voelbaar en tastbaar. Jullie ontdekken verbinding, vormen nieuwe woorden en creëren perspectief.
  • transparant en volwassen willen communiceren
    Zetten jullie de essentie van jullie team/organisatie in als sturende kracht? Dan werken jullie samen, voorbij eigen gewin, meningen of belangen. Jullie inspireren en stimuleren elkaar, en laten elkaar heel. Jullie geven samen richting en sturing, ieder met eigen talenten en gaven. Jullie bewegen mee met de vernieuwde energie.

Mens, Team, Organisatie.

Een organisatie, team of groep is een levend systeem,
waarin mensen werken.

Als je het dagelijkse werk in een breder perspectief bekijkt,
komt er ruimte en energie vrij.

Het laat mensen heel.

En het zet aan de essentie voorop te stellen,
en die als sturende kracht te gebruiken.

Cathrin

Waar jij naar verlangt, is precies datgene waarvoor je bent gekomen.

Cathrin